مهر 09 1401 05:25
فهرست
پیوندهاتشکیل دومین جلسه کمیته تحول اداری
تشکیل دومین جلسه کمیته تحول اداری

این جلسه در تاریخ 29/09/93 و به صورت فصلی در دفتر رئیس اداره و با حضور کلیه اعضاء برگزار گردید. در این جلسه با مرور مصوبات گذشته هر کدام از اعضاء در خصوص پیشنهادات و ضرورت رسیدگی و ارائه پیشنهادات جامع تر مطالبی را بیان نمودند. در پایان چند فقره پیشنهاد جهت بررسی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید جهت بررسی کامل به ستاد تحول اداری استان منعکس گردد.
ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی