مهر 09 1401 04:28
فهرست
پیوندهاتشکیل شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان اصفهان
تشکیل شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان اصفهان

سومین جلسه فصلی شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان اصفهان در تاریخ 2/10/93 و در آستانه شروع هفته ثبت احوال به ریاست فرماندار اصفهان تشکیل شد. در این جلسه ابتدا غفرانی مدیر ثبت احوال اصفهان گزارشی از وضعیت ثبت وقایع حیاتی در شهرستان و روند تشکیل کمیته راهبردی جمعیت در شهرستان را به جلسه ارائه داد در این جلسه کفیل فرماندار شهرستان اصفهان با تشکر از اقدامات انجام شده در این مدت توسط اعضاء و با اشاره به ضرورت جمع آوری نظریات دستگاههای مربوط و فرهنگی شهرستان درخصوص سیاستگذاریهای جمعیت در خصوص ایجاد ایستگاههای جدید کارت هوشمند در بخش های شهرستان خواستار همکاری ادارات پست و ثبت احوال و هماهنگی ایستگاههای کارت هوشمند ملی و گروههای هدف در درخواست کارت هوشمند ملی شد. در این جلسه علاوه بر اعضاء شورای هماهنگی، رئیس اداره پست اصفهان و بخشداران بخشهای مرکزی، جرقویه، جلگه و بن رود نیز حضور داشتند.

ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی