مهر 06 1401 03:59
فهرست
پیوندهابا زنده رود
با زنده رود

مردم اصفهان و بینندگان برنامه زیبای زنده رود صبح جمعه های اصفهان در روز جمعه مورخ 18 مهرماه 93 شاهد برنامه ای بودند که با تمام برنامه های قبلی تفاوت داشت این بار برنامه زنده رود یکی از ارکان هویت آدمیان را محتوای برنامه خود قرار داده بود. نام و نام نیکو برنامه ای بود که در آن از ابتدا مجری برنامه اعلام کرد که امروز برنامه ما درباره نامهای نیکو است وی از بینندگان خواست که در مسابقه این هفته با اعلام نامهای خود شرکت جویند در ادامه میهمان ویژه این برنامه آقای دکتر بهارلویی از اساتید دانشگاه اصفهان درخصوص نام و انتخاب آن سخن گفت سپس خبرنگار در سطح شهر با گفتگو با مردم نظر آنان را در خصوص انتخاب نام نیکو جویا شد. در ادامه گفتگو برنامه تهیه شده در ثبت احوال شهرستان اصفهان به نمایش درآمد در این گزارش خبرنگار با حضور در اداره ثبت احوال اصفهان با مدیریت ثبت احوال اصفهان درباره نحوه انتخاب نام، فراوانی نام، نامهای نامناسب در گذشته به گفتگو پرداخت در این گفتگو غفرانی با بیان اولین نام انتخابی در اسناد سجلی این شهرستان به نمونه هایی از نامهای نامناسب که در گذشته انتخاب شده و بعداً تغییر یافته اشاره کرد وی گفت نامی را که با مشورت و رعایت به همه جوانب آن، وزن، معنا و مفهوم آن انتخاب شود همیشگی خواهد بود همچنین از والدین خواست که قبل از تولد فرزندانشان به انتخاب نام بپردازند در ادامه به نقش رسانه ها در تأثیرگذاری فیلمها در انتخاب نام از تهیه کنندگان درخواست کرد نامهای انتخابی نقشها به صورت مناسب انتخاب گردد.

ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی