مهر 06 1401 04:41
فهرست
پیوندهاکمیته شورای راهبردی جمعیت شهرستان اصفهان تشکیل خواهد شد
کمیته شورای راهبردی جمعیت شهرستان اصفهان تشکیل خواهد شد

بر اساس مصوبه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان و با عنایت به تصویب تشکیل شورای راهبردی جمعیت در شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی استان این مهم در شهرستان اصفهان نیز تشکیل خواهد شد.

آقای کفیل فرماندار شهرستان اصفهان در جلسه مورخ 16/06/1393 شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان با اشاره به ظرفیت جمعیت شهرستان نسبت به استان تشکیل این شورا را مهم بر شمردند و خواستار تشکیل آن شدند در این جلسه که مهندس حاجی رحیمیان مدیر کل ثبت احوال استان هم حضور داشتند ایشان با توجه به مقوله جمعیت و ضرورت پیگیری منویات مقام معظم رهبری درخصوص جمعیت تشکیل آن را با توجه به موقعیت و جمعیت و پتانسیل های موجود در شهرستان آن را ضروری عنوان نمودند در پایان مقرر گردید کمیته شورای راهبردی جمعیت در شهرستان اصفهان هم تشکیل گردد.

ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی