مهر 09 1401 05:02
فهرست
پیوندهاتشکیل جلسه کمیته تحول اداری
تشکیل جلسه کمیته تحول اداری

اولین جلسه کمیته تحول اداری ثبت احوال شهرستان اصفهان در تاریخ 17/06/93 با حضور کلیۀ اعضاء در محل کار مدیر ثبت احوال شهرستان تشکیل شد. در این جلسه ابتدا غفرانی مدیر اداره شهرستان درخصوص ضرورت تشکیل کمیته پیشنهادات و فرآیند جلسات و مصوبات آن گزارشی به جلسه ارائه داد در ادامه اعضاء هرکدام به تبادل نظر پرداختند و سپس پیشنهاداتی در زمینه های فناوری اطلاعات ، نیروی انسانی و خدمات سجلی به جلسه ارائه شد که پس از تصویب تعدادی از آنها مقرر گردید که پیشنهادات مزبور جهت بررسی به کمیسیون تحول اداری استان ارسال گردد همچنین در این جلسه مقرر گردید که جلسات کارشناسی حقوقی و سجلی هر 15 روز یکبار تحت عنوان کارگروه برای بررسی دستورالعملها و بخشنامه ها در اداره تشکیل گردد.
ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی