مهر 06 1401 02:33
فهرست
پیوندهاگفتگو با روزنامه نسل فردا
گفتگو با روزنامه نسل فردا

درپی گزارش شماره های گذشته این روزنامه درخصوص نام گذاری، خبرنگار نسل فردا در جهت کسب اطلاعات بیشتر با حضور در اداره ثبت احوال اصفهان با غفرانی مدیر ثبت احوال شهرستان به گفتگو پرداخت وی در پاسخ سؤال خبرنگار درخصوص ملاک انتخاب نام با اشاره به ساده و یا مرکب بودن نام انتخاب نامهای مغایر با ارزشهای دینی از قبیل القاب و عناوین و اسامی مستهجن را ممنوع اعلام کرد و کتابچه راهنمایی نام را فرصت مناسبی برای مشورت و راهنمایی نام گذاری دانست وی درپاسخ به سؤال دیگری مبنی بر حق طبیعی پدر و مادر در انتخاب نام با اشاره به حقوق متقابل جامعه و افراد رعایت قانون را فرصتی برای جلوگیری از زیرپا گذاشتن هنجارهای جامعه دانست در ادامه الگوهای تأثیرپذیر والدین برای انتخاب نام کودک را الگوهای دینی و ملی بازشمرد و ایام و مناسبتهای مذهبی را در افزایش فراوانی های نام مؤثر دانست و همچنین نقش رسانه و فیلم ها را نیز در این زمینه اثر گذار دانست.

ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی