مهر 09 1401 04:51
فهرست
پیوندهاجلسه پوشش ثبت وقایع حیاتی
جلسه پوشش ثبت وقایع حیاتی

برابر مصوبه آخرین جلسه سال 92 شورای ثبت وقایع حیاتی شهرستان اصفهان جلسه ای با حضور رؤسای شبکه های بهداشت، معاون سازمان آرامستانهای اصفهان، ادارات اوقاف و مناطق یک و دو اصفهان به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی ثبت فوت و همچنین ایجاد راهکار مناسب برای ارسال گواهی فوت هایی که توسط پزشکان معتمد در منازل صادر می گردد به ثبت احوال در محل اداره ثبت احوال اصفهان تشکیل و هرکدام از اعضاء نظریات خود را اعلام نمودند و مقرر گردید با توجه به مصوبه اخیر شورای ثبت وقایع حیاتی استان موضوع بانک اطلاعاتی مورد مطالعه قرار گیرد و درخصوص صدور گواهی پزشک توسط پزشکان معتمد جلسۀ ویژه ای با سازمان نظام پزشکی تشکیل گردد.

ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی