مهر 09 1401 04:56
فهرست
پیوندهابازدید مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور از اداره ثبت احوال اصفهان
بازدید مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور از اداره ثبت احوال اصفهان

در تاریخ 13/05/93 آقای علی اکبر محزون مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور از اداره ثبت احوال اصفهان بازدید و در جریان فرآیند اخذ درخواست کارت هوشمند ملی و نحوه خدمات رسانی به مردم شریف اصفهان قرار گرفتند در این بازدید آقای غفرانی مدیر ثبت احوال شهرستان اصفهان گزارشی در خصوص عملکرد این اداره در سایر امور را ارائه دادند.
ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی