مهر 06 1401 03:31
فهرست
پیوندهاتشکیل جلسه هم اندیشی دفاتر پیشخوان دولت وثبت احوال اصفهان
تشکیل جلسه هم اندیشی دفاتر  پیشخوان  دولت وثبت احوال اصفهان

در تاریخ 10/3/93 جلسه ای مشترک به منظوربررسی مشکلات وراهکارهای اساسی درمحل سالن همایش اداره کل ثبت احوال استان برگزار گردید.

در این جلسه غفرانی مدیر ثبت احوال اصفهان با توجه به ضرورت نظارت ،آموزش و پیگیری مستمر توسط مسئولین دفاتر نگاه خدماتی دفاتر به مردم را یادآور شد و اقدامات اخیر ثبت احوال اصفهان را در بررسی و بازرسی دفاتر و نتایج آنرا را دربهبود عملکرد دفاتر مؤثر ارزیابی کرد .

در این جلسه آقای ناظمی پور معاون محترم اسناد هویتی اداره کل استان ضمن اشاره به سیاستهای کلی اداره کل در خصوص دفاتر اشاره نمود و اعلام کرد که در آینده دفاتر از لحاظ کمی افزایش خواهد یافت ایشان آسیب شناسی امور دفاتر را در یک نکته مهم و قابل توجه بر شمرد وبر اهمیت حضور کاردان فنی در دفاتر و لزوم توسعه کمی و کیفی دفاتر تأکید نمودند . آقای رضائی معاون اسناد هویتی ثبت احوال اصفهان نیز در این جلسه تذکرات و مطالبی را دررابطه با ارائه خدمات توسط دفاتر به جلسه و حاضرین ارائه داد.آقای عصار زاده مسئول دفاتر پیشخوان شهرستان نیز گزارشی از نحوه بازرسی از دفاتر عنوان نمود.سپس هر کدام از دفاتر مسائل و مشکلات خود را مطرح نمودند .

ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی