مهر 09 1401 06:15
فهرست
پیوندهاديدار جمعي از دانشجويان حقوق دانشگاه اصفهان و دانشگاه پيام نور از ثبت احوال اصفهان
ديدار جمعي از دانشجويان حقوق دانشگاه اصفهان و دانشگاه پيام نور از ثبت احوال اصفهان

جمعي از دانشجويان رشته حقوق دانشگاه اصفهان و دانشگاه پيام نور به همراه اساتيد مربوطه با حضور در اداره ثبت احوال اصفهان با نحوه عملکرد اين اداره و بررسي رفتارهاي حقوقي و قوانين متعامل با ثبت احوال آشنا شدند. با توجه به مباحث اختصاصي حقوق مدني دانشگاه پيام نور به مبحث ثبت احوال در اين ديدار آقاي غفراني مدير ثبت احوال در خصوص مبحث اهليت و اشخاص، وظايف هيأت حل اختلاف مطالبي را بيان نمود و در پايان به سؤالات حقوقي و سجلي دانشجويان پاسخ داد. در حاشيه اين ديدار نامبردگان از گنجينه اسناد هويتي و قسمتهاي مختلف ثبت احوال بازديد کردند.ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی