مهر 06 1401 03:06
فهرست
پیوندهاگفتگو با واحد خبر اصفهان
گفتگو با واحد خبر اصفهان

در حاشيه شوراي ثبت احوال شهرستان اصفهان آقاي غفراني رئيس ثبت احوال اصفهان در گفتگو با واحد خبر مرکز اصفهان با توجه به انجام ثبت ولادت در سه بيمارستان سعدي ، عسگريه و شهيد صدوقي و فوت در آرامستان باغ رضوان از طريق استقرار مأمور و اهميت شوراي ثبت احوال و نقش آمارهاي وقايع حياتي و ضرورت اعلام بموقع آن جهت فراهم شدن رصد و برنامه ريزي مناسب با توجه به عبور از مرحله جواني جامعه و در پيش بودن موقعيت پيري جامعه را بيان نمود و در پايان به ده نام برتر مرد و زن از حيث فراواني در پنج ماه گذشته اشاره و به برتري نامهاي اسلامي و مقدس بر ساير اسامي تأکيد کرد و نسبت به ورود برخي نامهاي نقش اول سريالها به فراواني هاي بالاتر هشدار داد که نقش آفرينان و تهيه کنندگان آن فيلمها نسبت به انتخاب نامهاي مطلوب و با محتوا در اين نقشها توجه ويژه مبذول نمايند.

ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی