مهر 09 1401 05:16
فهرست
پیوندهاتشکيل جلسه شوراي ثبت احوال شهرستان
تشکيل جلسه شوراي ثبت احوال شهرستان

جلسه شوراي ثبت احوال شهرستان با حضور کليه اعضاء در تاريخ 92/7/6 در فرمانداري اصفهان تشکيل شد در اين جلسه آقاي غفراني رئيس ثبت احوال اصفهان و دبير شورا گزارشي از مصوبات جلسه گذشته و اقدامات انجام گرفته شده مطالبي به جلسه ارائه کرد و درخصوص نقش و اهميت آمارهاي بموقع حياتي با توجه به مرحله حساس گذر از جواني جامعه بيان نمود سپس ساير اعضاء هرکدام در خصوص مسائل مورد بحث مطالبي بيان نمودند. در پايان آقاي صفري معاون سياسي امنيتي فرمانداري اصفهان از تمام اعضاء درخواست نمود که موضوعات جلسه را به دقت پيگيري و اقدام نمايند. جلسه با تصويب مصوبات به پايان رسيد.

ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی