مهر 06 1401 02:30
فهرست
پیوندهابازديد آقاي دکتر مقتدائي نماينده محترم مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي از اداره ثبت احوال اصفهان
بازديد آقاي دکتر مقتدائي نماينده محترم مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي از اداره ثبت احوال اصفهان

در تاريخ 24/03/1392 همزمان با برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهرو روستا آقاي دکتر مقتدائي نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي با حضور در اداره ثبت احوال اصفهان از نزديک در جريان خدمت رساني به مردم عزيز قرار گرفتند.در اين ديدار مدير کل محترم اداره کل ثبت احوال استان نيز حضور داشتند.

ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی