مهر 09 1401 04:35
فهرست
پیوندهاجلسه هم انديشي اداره ثبت احوال اصفهان
جلسه هم انديشي اداره ثبت احوال اصفهان

جلسه هم انديشي اداره ثبت احوال اصفهان در تاريخ 22/03/1392 با حضور کليه کارکنان اداره ثبت احوال اصفهان و با حضور مديرکل محترم اداره کل و رياست محترم اداره حراست برگزار شد. در اين جلسه درخصوص روند تکريم ارباب رجوع و ضرورت حضور همه جانبه در حماسه سياسي مطالبي بيان شد.در پايان مديرکل محترم درخصوص موارد يادشده سخناني ايراد فرمودند.

ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی