مهر 09 1401 05:12
فهرست
پیوندهاحضور خبرنگار صدا در اداره ثبت احوال شهرستان اصفهان (برنامه برای فردائی بهتر )
حضور خبرنگار صدا در اداره  ثبت احوال شهرستان اصفهان (برنامه برای فردائی بهتر )

صالحی خبرنگار واحد مرکزی خبر روز یکشنبه 01/02/92 با حضور در اداره ثبت احوال شهرستان اصفهان با مراجعین ،کارکنان و رئیس اداره ثبت احوال اصفهان مصاحبه و علت مراجعه ، نحوه و مراحل انجام کار ، میزان رضایتمندی و سهولت امور مراجعین را جویا گردید.ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی