مهر 09 1401 05:59
فهرست
پیوندهاشرکت در راهپیمایی 13 آبان
شرکت در راهپیمایی 13 آبان

مدیریت و کارکنان اداره ثبت احوال اصفهان به همراه مدیرکل محترم و کارکنان اداره کل ثبت احوال استان اصفهان و هم قدم و هم صدا با مردم شهید پرور اصفهان با شعار استکبار ستیزی و مقاومت اسلامی سرآغاز افول و فروپاشی آمریکا در راهپیمائی 13 آبان شرکت کردند.
ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی