مهر 09 1401 05:13
فهرست
پیوندهاپنجمین جلسه شورای ثبت وقایع حیاتی شهرستان اصفهان برگزار شد
پنجمین جلسه شورای ثبت وقایع حیاتی شهرستان اصفهان برگزار شد

پنجمین جلسه شورای ثبت وقایع حیاتی شهرستان در تاریخ 23/12/95 در محل فرمانداری اصفهان برگزار شد در این جلسه جهانگیری سرپرست ثبت احوال اصفهان گزارشی در مورد چگونگی روند ثبت وقایع حیاتی در شهر اصفهان و همچنین آمار ثبت وقایع ارائه داد در ادامه احمد رضوانی فرماندار اصفهان در جلسه شورای ثبت وقایع حیاتی شهرستان، با اشاره به اهمیت نظارت سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان بر آرامستان های سطح شهر بویژه محله رهنان، اظهار داشت: سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان با همکاری جهاد کشاورزی شهرستان نسبت به نظارت بر تغییر کاربری اراضی موقوفه محله رهنان و گسترش آرامستان این محله جهت ساماندهی آن، اقدام نمایند.

فرماندار اصفهان افزود: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به تهیه و ارسال لیست پزشکان دارای مجوز صدور گواهی فوت، به سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان اقدام نماید. وی بر ساماندهی آرامستان گورت و کوجان نیز تأکید کرد.
ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی