مهر 09 1401 05:04
فهرست
پیوندهابازدید فرماندار اصفهان و رئیس شورای هماهنگی ثبت احوال شهرستان از آرامستان باغ رضوان
بازدید فرماندار اصفهان و رئیس شورای هماهنگی ثبت احوال شهرستان از آرامستان باغ رضوان

فرماندار اصفهان و رئیس شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان به همراه رئیس مجتمع قضائی شهید تولائی و جانشین فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان و همچنین امیری معاون فرماندار اصفهان و تنی چند از مقامات از قسمت های مختلف آرامستان باغ رضوان اصفهان از جمله محل استقرار نماینده ثبت احوال بازدید و در جلسه ای که در دفتر مدیرعامل سازمان آرامستانها برگزار شد شرکت کردند و درخصوص ساماندهی آرامستانهای محلی و استفاده یکنواخت از فرمتهای گزارش فوت مصوب ثبت احوال تصمیماتی اتخاذ شد در این بازدید غفرانی مدیر ثبت احوال شهرستان نیز حضور داشت.
ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی