مهر 06 1401 02:34
فهرست
پیوندهادیدار ائمه جمعه شهرهای شهرستان اصفهان از ثبت احوال شهرستان
دیدار ائمه جمعه شهرهای شهرستان اصفهان از ثبت احوال شهرستان

به مناسبت هفته ثبت احوال حجج اسلام قاسمی امام جمعه قهجاورستان، عبداللهی امام جمعه سپاهان شهر، صادقی امام جمعه شهر بهارستان و ربانی امام جمعه خوراسگان با حضور در اداره ثبت احوال شهرستان ضمن بازدید از اداره با غفرانی مدیر ثبت احوال شهرستان دیدار نمودند.ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی