مهر 09 1401 06:21
فهرست
پیوندهاگفتگوي راديويي رئيس ثبت احوال اصفهان
گفتگوي راديويي رئيس ثبت احوال اصفهان

در تاريخ 03/10/91گزارشگر برنامه پرسان راديو اصفهان به مناسبت روز ثبت احوال و هفته ثبت احوال در محل اداره ثبت احوال اصفهان حضور يافت و با مراجعين و رئيس ثبت احوال اصفهان به گفتگو پرداخت. در اين گفتگو كه به صورت پرسش و پاسخ بين رئيس ثبت احوال اصفهان و مراجعين صورت گرفت آقاي غفراني رئيس ثبت احوال اصفهان ضمن اعلام مشكلات و مسائل موجود به اقدامات انجام شده در طول سالهاي اخير توسط ثبت احوال به عنوان الزام برنامه پنجم توسعه و با استفاده از فن آوريهاي نوظهور اشاره نمودند كه در كارت شناسائي ملي هوشمند در آينده در جنبه هاي عمومي زندگي مردم تأثير گذار خواهد بود.اين گفتگو در ساعت 15/9 دقيقه صبح روز يك شنبه مورخ 03/10/91 از راديو اصفهان پخش گرديد.

ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی