مهر 09 1401 05:57
فهرست
پیوندهاتشکیل جلسه با ریاست اداره مهاجرت و گذرنامه اصفهان
تشکیل جلسه با ریاست اداره مهاجرت و گذرنامه اصفهان

در تاریخ 21/09/95 جلسه با دعوت اداره مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی اصفهان در محل آن اداره با حضور غفرانی مدیر ثبت احوال اصفهان و سرهنگ جهانگیری ، سرهنگ مؤذنی ، سرگرد نجفی و سروان پویا برگزار گردید و در خصوص تعامل فی مابین و وضعیت اتباع خارجی شهرستان و وضعیت مشکوک التابعین مورد بررسی قرار گرفت.ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی