مهر 06 1401 04:40
فهرست
پیوندهاجلسه با دفاتر پیشخوان
جلسه با دفاتر پیشخوان

در تاریخ 24/09/95 جلسه ای با حضور مدیران دفاتر پیشخوان سطح شهر اصفهان در سالن کنفرانس اداره کل با حضور غفرانی مدیر ثبت احوال شهرستان و عباسی و رضایی معاونین فناوری اطلاعات و اسناد هویتی شهرستان تشکیل شد. در این جلسه مشکلات و مسائل دفاتر مورد بررسی قرار گرفت وتوسط مدیر و معاونین ثبت احوال شهرستان مطالبی درخصوص رعایت امور مراجعین و تداوم همکاری همه جانبه بین دفاتر و اداره ثبت احوال ارائه شد.
ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی