مهر 06 1401 03:27
فهرست
پیوندهاسومین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان اصفهان
سومین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان اصفهان

سومین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان اصفهان رأس ساعت 12:30 مورخ 17/09/95 به ریاست فرماندار اصفهان در محل فرمانداری تشکیل شد در این جلسه ابتدا غفرانی مدیر ثبت احوال شهرستان اصفهان گزارشی از اقدامات انجام شده درخصوص مصوبات 8 گانه جلسه قبلی ارائه داد در ادامه هرکدام از اعضاء نظریات خود را اعلام نمودند در این جلسه آقای کفیل فرماندار محترم اصفهان بر ساماندهی و تهیه شناسنامه توسط آرامستان مرکزی اصفهان برای هرکدام و جلوگیری از دفن اموات در محل هایی غیر از آرامستانهای مشخص شده تأکید نمودند و نسبت به تقدیر و تذکر به عوامل ذیربط در اعلام وقایع که همکاری مطلوبی را با شورای هماهنگی دارند یا در انجام وظایف کوتاهی می نمایند مطالبی را بیان نمودند در پایان مصوباتی با محوریت ایجاد کارگروه رسیدگی به امور آرامستانها ، تهیه شناسنامه آرامستانهای محلی ، برخورد با هرگونه دفن در محل هایی غیر از آرامستانهای مشخص شده به تصویب رسید.
ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی