مهر 09 1401 06:35
فهرست
پیوندهامصاحبه با واحد مركزي خبر استان اصفهان
مصاحبه با واحد مركزي خبر استان اصفهان

در تاريخ 91/09/28 آقاي غفراني رئيس ثبت احوال اصفهان در مصاحبه با خبرنگار واحد مركزي خبر اصفهان در خصوص نحوه انتخاب نام كودكان و همچنين شرايط تغيير نامهاي نامناسب توسط ثبت احوال گفتگو نمودند ايشان در ادامه گفتگو از مردم عزيز درخواست نمودند كه با مقوله نام و انتخاب آن و تغيير آن با شيوه تنوع طلبي برخورد ننمايند.همچنين به برتري و فراواني نامهاي اسلامي مخصوصاً نام محمد و ائمه و ساير اسامي ديني نسبت به اسامي ديگر اشاره نمودند.

ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی