مهر 09 1401 05:07
فهرست
پیوندهاتشکیل جلسه سه جانبه وقایع حیاتی
تشکیل جلسه سه جانبه وقایع حیاتی

در تاریخ 10/08/95 در اجرای مصوبات جلسه مورخ 26/06/95 شورای هماهنگی وقایع حیاتی شهرستان جلسه ای با حضور رؤسای اوقاف ناحیه 1 و 2 ، مدیرعامل آرامستانهای اصفهان و غفرانی مدیر ثبت احوال شهرستان اصفهان در محل اداره اوقاف ناحیه 1 اصفهان و با حضور کارشناسان مربوطه تشکیل شد در این جلسه درخصوص دفن اموات در محل هایی غیر از آرامستانها و بقاع متبرکه و ضرورت عبور کلیه اجساد از طریق آرامستان باغ رضوان پس از انجام مراحل اداری صدور مجوز دفن توسط آرامستان و تنظیم سند فوت توسط مأمور ثبت احوال مستقر در آرامستان و درخصوص عدم گسترش گورستان سمسور به محدوده اراضی کشاورزی تصمیماتی اتخاذ گردید.


ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی