مهر 09 1401 04:58
فهرست
پیوندهاجمعیت ایران از مرز 80 میلیون نفر گذشت
جمعیت ایران از مرز 80 میلیون نفر گذشت

معاون وزیر کشور و رییس سازمان ثبت احوال کشور، گفت: جمعیت ایران، امسال از مرز 80 میلیون نفر گذشت به طوری که در پایان شهریور ماه امسال جمعیت ایران به بیش از 80 میلیون و 307 هزار نفر رسید. حمید درخشانی نیا اظهار کرد: در حال حاضر نرخ رشد طبیعی جمعیت در کشور ما بدون در نظر داشتن مهاجرت ها 43/1 درصد است. وی از وقوع بیش از 783 هزار و 230 تولد در 6 ماهه اول امسال در کشور خبر داد و افزود میزان ثبت موالید به ازای هر هزار نفر جمعیت در کشور 8/19 در هزار است.


ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی