مهر 09 1401 04:12
فهرست
پیوندهادومین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان اصفهان در سال 95
دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان اصفهان در سال 95

دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان اصفهان در تاریخ 15/6/95 به ریاست فرماندار اصفهان در سالن جلسات فرمانداری با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد در این جلسه غفرانی مدیر ثبت احوال شهرستان گزارشی از پیگیری مصوبات جلسه گذشته که در 7 بند تصویب شده بود ارائه داد سپس آقای کفیل فرماندار اصفهان با اشاره به پیگیری مطلوب مصوبات توسط ثبت احوال شهرستان و درخصوص پیگیری سایر مصوبات تأکید نمود. ایشان در ادامه سخنان خود محوریت آرامستانها را آرامستان کلان شهر برشمردند که می بایست با بررسی مصوبات گذشته در زمینه ساماندهی نهایی سایر آرامستانها اقدام نمایند در این جلسه آقای دهقان رئیس امور عشایر شهرستان درخصوص آخرین آمار عشایر شهرستان و نحوه خدمات گیری سجلی و ثبت وقایع عشایر گزارشی به جلسه ارائه داد و سپس آقای دکتر ترک زاده رئیس شبکه بهداشت شماره یک اصفهان با ارائه جداول آماری نحوه همکاری این شبکه را با ثبت احوال بیان نمود. در پایان آقای امیری معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری اصفهان با جمع بندی مطالب با اشاره به مباحث جمعیتی بر باز شناسی مشکلات ناشی از عدم رشد جمعیت تأکید نمود.ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی