مهر 09 1401 06:11
فهرست
پیوندهاحضور واحد مرکزی خبر در ثبت احوال شهرستان اصفهان
حضور واحد مرکزی خبر در ثبت احوال شهرستان اصفهان

به مناسبت هفته دولت خبرنگار واحد مرکزی خبر سیمای مرکز اصفهان با حضور در ثبت احوال شهرستان اصفهان با چند تن از کارکنان و مدیر ثبت احوال شهرستان اصفهان به گفتگو پرداخت. غفرانی مدیر ثبت احوال شهرستان اصفهان در پاسخ به سؤال خبرنگار درخصوص تعریف کارمند از منظر اداری داشتن شرح صدر ، کاردانی ، مردم دوستی ، فروتنی و خلاقیت را از خصوصیات یک کارمند خوب برشمرد وی در ادامه خدمت به مردم را یک توفیق برشمرد که باید آن را قدر شمرد.


ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی