مهر 06 1401 02:40
فهرست
پیوندهاهفته بسيج
هفته بسيج

سلام بسيجي
سلام بر تو که مرواريد خاطرات هميشه زنده شهامت و استواري را در صدف جانت پرورانده اي
عشق الهيت را  ، قلب آسمانيت را  مي ستايم  و از خداوند مي خواهم که فرزندان اين مرز هميشه سربلند پاسدار خوبي براي ارزشها يي باشند که تو پايدار ساختي
هفته بسيج بر بسيجيان هميشه بيدار مبارک

ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی