مهر 09 1401 04:45
فهرست
پیوندهابازهم اسامی مذهبی گوی سبقت را در نامگذاری از بقیه نامها ربوده اند
بازهم اسامی مذهبی گوی سبقت را در نامگذاری از بقیه نامها ربوده اند

در صفحه اجتماعی روزنامه عصر اصفهان به شماره 79 گزارشی تحقیقی به چشم می خورد که نویسنده این گزارش ضمن مرور سلیقه ایرانی ها برای نامگذاری با مطابقت فراوانی های نامهای انتخاب شده، شباهت نامهای هرسال با سال گذشته تغییرات اندک و موردی را یادآور شده اما یک تغییر عمده در سال 88 که نامی از میان بازیگران یک سریال از مجموعه سریالهای تلویزیونی بنام ستایش در انتخاب یکباره مورد توجه و گزینش خانواده ها قرار می گیرد و در سال 89 امیرعلی در مردان گوی سبقت را ربود ولی فاطمه، زهرا و نازنین زهرا همچنان در اوج فراوانی های نامهای اناث درخشید در این تحقیق نویسنده ضمن برشمردن تعدادی از نامهای مورد علاقه ایرانیان نتیجه گرفته است که اسامی مذهبی همچنان گوی سبقت را در سالهای اخیر نسبت به بقیه نامها ربوده است.

ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی