مهر 06 1401 04:33
فهرست
پیوندها







شکوه غیرت در نصف جهان در روز قدس
شکوه غیرت در نصف جهان در روز قدس

سی و هشتمین تکرار حماسه انزجار از اشغال و اشغال گری بود. همه آمده بودند، پیرو جوان ، زن و مرد زمین زیر پایشان فخر می فروخت و آسمان نظاره گر سربلندیشان بود فریادهایشان مثل همیشه مرگ بر آمریکا ، مرگ بر اسرائیل. در سیمایشان غیرت، عزت و عظمت موج می زد. کارکنان ثبت احوال اصفهان نیز در این روز بزرگ در میدان امام اصفهان همراه کاروانی شدند که در وسعت اقیانوس بی کران یکبار دیگر بر هویت جعلی رژیم اشغال گر قدس مهر ابطال زدند و از نصف جهان همیشه درصحنه در دفاع از اولین قبله مسلمانان با جهانیان هم آوا و هم صدا شدند.





ورود
نام کاربری

گذرواژه



گذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی