مهر 09 1401 05:39
فهرست
پیوندهاشرکت در جلسه شورای اسلامی شهرستان اصفهان
شرکت در جلسه شورای اسلامی شهرستان اصفهان

در تاریخ 25/03/94 غفرانی مدیر ثبت احوال شهرستان اصفهان بنا به دعوت رسمی رئیس شورای اسلامی شهرستان در جلسه شورای اسلامی شهرستان اصفهان شرکت نمود. وی نقش ثبت به موقع وقایع حیاتی و تأثیر آن در برنامه ریزی های جامعه را برشمرد و شورا به عنوان یکی از محمل های مشارکت مردمی در امر توسعه را به عنوان فراگیرترین و گسترده ترین زنجیره خدمتگذاری و قانون گذاری عنوان کرد که برابر اصل 6 و 7 قانون اساسی از ارکان تصمیم گیرنده مهم امور کشور هستند. وی با اشاره به بند 5 و 7 ماده 69 قانون شوراها وظایف دهیاران را همکاری با سازمان های دولتی و سازمان ثبت احوال در اعلام بموقع وقایع حیاتی عنوان کرد و خواستار هماهنگی و ارسال بموقع وقایع حیاتی مخصوصأ در روستاها به خانه های بهداشت و ثبت احوال شد. در این جلسه بهرامی رئیس شورای اسلامی شهرستان با خیر مقدم به ثبت احوال و خدمات آن به عنوان یک خدمات ارزنده یادکرد و خواستار همکاری همه جانبه شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان شد در پایان رؤسای شوراها و اعضای حاضرین درباره مشکلات هر منطقه و نیازهای سجلی و کارت ملی هوشمند مسائلی را مطرح که به هر کدام جداگانه توسط مدیر ثبت احوال شهرستان پاسخ داده شد.

ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی