مهر 09 1401 06:13
فهرست
پیوندهااعلام عملکرد شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان اصفهان در سال 1394
اعلام عملکرد شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان اصفهان در سال 1394

غفرانی مدیر ثبت احوال اصفهان در اولین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان اصفهان در سال 1395 عملکرد شورای هماهنگی وقایع حیاتی در سال 1394 را به شرح جدول ذیل اعلام نمود.


ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی