مهر 09 1401 05:32
فهرست
پیوندهاتشکیل اولین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان اصفهان در سال 1395
تشکیل اولین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان اصفهان در سال 1395

اولین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان اصفهان رأس ساعت 8 صبح مورخ 16/03/95 به ریاست فرماندار محترم اصفهان و سایر اعضاء برگزار گردید. در ابتدا غفرانی مدیر ثبت احوال شهرستان گزارشی از پیگیری مصوبات 5 گانه جلسه مورخ 29/09/94 همراه با عملکرد شورا در سال 95 در سه جلسه با 19 مصوبه را به جلسه ارائه داد.در این جلسه مدیرعامل آرامستانهای اصفهان از تهیه شناسنامه ای برای کل آرامستانهای شهرستان سخن گفت و بر اداره واحد آرامستانهای شهرستان توسط سازمان آرامستان و برخی مشکلات موجود مطالبی را بیان نمود. در ادامه فرماندار محترم شهرستان جناب آقای کفیل با تشکر از اعضاء و از غفرانی مدیر ثبت احوال شهرستان و دبیرجلسه درخصوص پیگیری دقیق مصوبات با عنایت به سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل به شرایط مطلوب در نرخ رشد مهلت قانونی و حرکت به نقطه ایده آل و صددرصدی اشاره و نظارت جدی بر اعمال و عملکرد دستگاهها و تذکر جداگانه به هر کدام از آنان مخصوصأ بیمارستانها تأکید نمود. ایشان موفقیتهای کسب شده در شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان را حاصل همکاری همه جانبه اعضاء دانستند و ادامه آن را الزامی عنوان نمود. در این جلسه پنج مصوبه به تصویب اعضاء جلسه رسید.

 
ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی