مهر 09 1401 06:07
فهرست
پیوندهانرخ جدید خدمات ثبت احوال
نرخ جدید خدمات ثبت احوال

نرخ انواع خدمات الکترونیکی و سجلی در اداره ثبت احوال (برابر جداول ماده واحده قانون بودجه سال 95 کل کشور) به شرح ذیل می باشد:


ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی