مهر 09 1401 05:54
فهرست
پیوندهابازدید از دفاتر پیشخوان شهرستان
بازدید از دفاتر پیشخوان شهرستان

در تاریخ 14/02/95 غفرانی مدیر ثبت احوال شهرستان به اتفاق احمدپور مسئول هماهنگی دفاتر پیشخوان شهرستان از تعدادی دفاتر پیشخوان مستقر در شهرستان بازدید و نحوه عملکرد آنان را از نزدیک ارزیابی نمودند. در این بازدید ضمن بررسی وضعیت موجود دفاتر با تعدادی از مردم نیز درباره نحوه خدمات رسانی گفتگو شد.ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی