مهر 09 1401 04:41
فهرست
پیوندهامصاحبه خبرنگار نسل فردا با غفرانی مدیر ثبت احوال شهرستان اصفهان
مصاحبه خبرنگار نسل فردا با غفرانی مدیر ثبت احوال شهرستان اصفهان

خبرنگار روزنامه نسل فردا با حضور در اداره ثبت احوال اصفهان با غفرانی مدیر ثبت احوال شهرستان اصفهان گفتگو کرد. در این گفتگو خبرنگار روزنامه نسل فردا درخصوص کاربرد و مسائل مربوط به کارت ملی هوشمند سؤالاتی را مطرح و مدیر ثبت احوال شهرستان پاسخهای لازم را ارائه نمودند. در این گفتگو درخصوص جامعه هدف، زمان اجرای طرح در اصفهان، تعداد کارتهای صادر شده و فواید کارت ملی هوشمند و نحوه اقدام متقاضیان مطالبی بیان گردید.


ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی