مهر 09 1401 06:14
فهرست
پیوندهابازدید از ستادهای انتخاباتی فرمانداری
بازدید از ستادهای انتخاباتی فرمانداری

شامگاه پنج شنبه مورخ 6/12/1394 مهندس حاجی رحیمیان مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان به اتفاق آقای مهرعلی ریاست اداره حراست استان و غفرانی مدیر ثبت احوال شهرستان از ستادهای منطقه 15 و 16 بازدید و با نحوه آماده سازی صندوق های آراء و تدارکات انتخاباتی آشنا شدند. در این بازدید مسئولین ستادهای یادشده درخصوص فرایند امور جاری ستادها گزارشی را ارائه نمودند.ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی