مهر 09 1401 04:48
فهرست
پیوندهادومین جلسه کمیته تحول اداری
دومین جلسه کمیته تحول اداری

دومین جلسه کمیته تحول اداری ثبت احوال اصفهان با حضور اعضاء در تاریخ 16/10/94 در محل کار مدیریت ثبت احوال شهرستان تشکیل شد. در این جلسه که کارشناس امور بهره وری نیز حضور داشت درخصوص آسیب شناسی مراحل انجام خدمات رسانی در اداره بحث و تبادل نظر شد در این جلسه هرکدام از اعضاء نظرات خویش را در حوزه های مربوطه به جلسه ارائه دادند و جهت اصلاح فرایندهای معیوب مقرر گردید که حوزه های مربوطه نسبت به موانع و معایب بررسی بیشتری انجام داده و به صورت حضوری و میدانی نسبت به راههای برون رفت از آن اقدام شود. در این جلسه درخصوص حذف نیروهای موازی در پیشخوان تمرکز اسناد و دبیرخانه و ساماندهی مراجعه مراجعین مربوط به دفاتر پیشخوان درخصوص موارد ضروری به اداره و همچنین فراهم نمودن بستر خدمات دهی در صدور شناسنامه با توجه به در پیش بودن انتخابات تصمیماتی اتخاذ شد.

ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی