مهر 09 1401 05:25
فهرست
پیوندهاتشکیل هیأت های اجرایی انتخابات
تشکیل هیأت های اجرایی انتخابات

هیأت های اجرایی انتخابات دهمین دور مجلس شورای اسلامی و پنجمین دور مجلس خبرگان رهبری در شهرستان اصفهان با حضور معتمدین و انتخاب آنان و با عضویت مدیر ثبت احوال شهرستان به عنوان عضو ادواری در حوزه اصلی انتخابات و در سه حوزه فرعی اقلیتهای ارمنی، کلیمی و زرتشتی تشکیل گردید.


ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی