مهر 06 1401 04:06
فهرست
پیوندهامیز خدمت
میز خدمت

به همت اداره کل ثبت احوال استان اصفهان و اداره ثبت احوال شهرستان اصفهان در حاشیه برگزاری مراسم نماز جمعه و در پایان آن میز خدمت در قالب مشاوره و راهنمائی در زمینه های حقوقی و سجلی و کارت هوشمند ملی تشکیل و مستقر شد.در این محل مدیرکل ثبت احوال استان به اتفاق غفرانی مدیر ثبت احوال شهرستان اصفهان و رضائی معاون اسناد هویتی شهرستان به پرسشهای نماز گزاران در زمینه های مختلف کاری پاسخ دادند و در برخی امور نیز امکان تسهیل خدمات دهی به مردم عزیز و مراجعین فراهم گردید.

 

ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی