مهر 09 1401 05:34
فهرست
پیوندهادومین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال اصفهان
دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال اصفهان

در این جلسه که در تاریخ16/7/91در سالن جلسات فرمانداری اصفهان به ریاست فرماندار و با حضور کلیه اعضاء ، معاون آمارو انفورماتیک و روسای مناطق ثبت احوال تشکیل شد مصوبه جلسه قبل بررسی ونسبت به ثبت بموقع وقایع حیاتی تصمیماتی اتخاذ شد. همچنین به دستور فرماندار محترم ،مدیر عامل باغ رضوان و شهرداری موظف به محصور نمودن گورستانهای باقی مانده و اعلام نتیجه ظرف 15 روز آینده به فرمانداری شدند .همچنین سازمان عشایری استان و جهاد کشاورزی مکلف به پیگیری وقایع مربوطه به عشایر بخش جرقویه گردیدند. در پایان مقرر گردید کلیه کسانی که در این زمینه (ثبت بموقع وقایع حیاتی) فعالیت چشمگیری داشته اند را کتباً به فرمانداری معرفی نمایند.

ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی