مهر 09 1401 05:13
فهرست
پیوندهاسومین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان اصفهان
سومین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان اصفهان

سومین جلسه فصلی شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان اصفهان در تاریخ 29/09/94 در محل فرمانداری اصفهان به ریاست فرماندار اصفهان و با حضور اعضاء تشکیل شد. در این جلسه ابتدا غفرانی مدیر ثبت احوال شهرستان اصفهان گزارشی از پیگیری مصوبات جلسه گذشته ارائه کرد و در قسمتی از گزارش ارائه شده به موضوع واگذاری مطالعه جمعیت شهرستان و آسیب شناسی و ارائه راهکارهای علمی پرداخته شد. در ادامه آقای کفیل فرماندار محترم اصفهان درخصوص شفاف سازی مصوبات و پیگیری آن و تقسیم وظایف متولیان گورستانها در قالب متولی خاص مطالبی را بیان نمودند همچنین رؤسای اوقاف، شورای بخش مرکزی، رئیس اداره ارشاد شهرستان مباحثی را مطرح و هرکدام پیشنهاداتی ارائه دادند در پایان آقای امیری معاون سیاسی انتظامی فرمانداری اصفهان با اشاره به در پیش بودن انتخابات مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را پراهمیت بر شمردند سپس ایشان باتشکر از ورود جدی شورای هماهنگی در مصوبات و پیگیری مطلوب آن پروسه تحقیقات در امر جمعیت را اقدامی مناسب ارزیابی نمودند در پایان تعداد 5 مصوبه به تصویب شورا رسید.

ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی