مهر 09 1401 05:04
فهرست
پیوندهاحضور هیئت بازرسی سازمان ثبت احوال در ثبت احوال شهرستان اصفهان
حضور هیئت بازرسی سازمان ثبت احوال در ثبت احوال شهرستان اصفهان

در تاریخ 27/07/1394 هیئت بازرسی سازمان ثبت احوال کشور مرکب از مدیرکل محترم ارزیابی و عملکرد ، مدیر کل محترم امور هویت ایرانیان خارج از کشور ، مدیر کل محترم توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان با همراهی مدیر کل محترم ثبت احوال استان از ثبت احوال اصفهان بازدید و با همکاران در حوزه های مختلف دیدار و نسبت به روند امور جاری و اجرایی مطالبی را بیان نمودند.

ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی