مهر 09 1401 04:44
فهرست
پیوندهاجلسه هم اندیشی با دفاتر پیشخوان
جلسه هم اندیشی با دفاتر پیشخوان

در تاریخ 13/05/1394 جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات موجود جلسه ای با حضور مسئولین دفاتر پیشخوان دولت در محل سالن کنفرانس اداره کل ثبت احوال استان برگزار گردید. در این جلسه ابتدا غفرانی مدیر ثبت احوال شهرستان اصفهان طی سخنانی با اشاره به نقش دفاتر پیشخوان در تسهیل امور مراجعین دفاتر را به تعامل کامل با ثبت احوال فراخواند وی همچنین به موضوع آموزش مستمر به عنوان یک ضرورت یاد کرد در ادامه مسئول دفاتر پیشخوان شهرستان نیز مطالبی را بیان نمود در پایان به سؤالات و ابهامات دفاتر پاسخ داده شد.
ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی