مهر 06 1401 02:52
فهرست
پیوندهاتشکیل جلسه شورای معاونین
تشکیل جلسه شورای معاونین

شورای معاونین اداره ثبت احوال شهرستان اصفهان در تاریخ 14/01/94 در محل کار مدیر شهرستان تشکیل و در خصوص سیاستهای کاری سال 94 اداره از جمله پیگیری طرح کیفی اسناد هویتی ، مکانیزه کردن تحویل شناسنامه و فرمهای تحویل و برخی امور دیگر تصمیماتی اتخاذ گردید.


ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی