مهر 09 1401 04:41
فهرست
پیوندهاتبریک سال جدید
تبریک سال جدید

بنام پدید آورنده لیل و نهار

سال نو آغاز تحول طبیعت و رونق گلشن و ترنم بوستان با عطر وجودتان درآمیخته باد و شعاع زندگیتان با انوار فاطمی آکنده باد. سالی که گذشت سالی که شما همکاران و خدمتگزاران واقعی مردم خالق حماسه های شکوهمند جهادی در عرصه خدمت بی منت به مردم عزیز بودید. خدماتی که بی شک در اوراق و در احصاء نگنجد و در فراز دعای خالصانه مردم و در بستر قلوب مردمان مستقر خواهد ماند. بی شک سرنوشت شایستگان کامروایی است سرنوشت شما نیز چنین باد.

اداره ثبت احوال اصفهان

ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی