مهر 09 1401 05:18
فهرست
پیوندهاچهارمین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان
چهارمین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان

چهارمین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان اصفهان با حضور کلیه اعضا و به ریاست فرماندار محترم اصفهان تشکیل شد. در این جلسه ابتدا غفرانی مدیر ثبت احوال اصفهان و دبیر جلسه گزارشی از پیگیری مصوبات گذشته را درخصوص پیشنهادات واصله از دستگاههای شهرستان درخصوص جمعیت بیان نمود و در ادامه به نحوه تعامل صدا و سیما با شورای هماهنگی شهرستان تأکید نمود. در ادامه کفیل فرماندار اصفهان با اشاره به گزارش مطلوب ارائه شده به مقوله فرهنگی در رابطه با افزایش جمعیت اشاره نمود و کار فرهنگی در زمینه چالش های موجود در جمعیت را یک راهکار اساسی تلقی نمود که می تواند فکرهای گذشته درخصوص کاهش جمعیت را از تفکرات افراد و جامعه بزداید ایشان در پایان خواهان اطلاع رسانی مراکز مربوطه در خصوص اطلاع رسانی جهت صدور گواهی پزشکی یکنواخت برای افرادی که فوت می شوند شد در پایان چند مصوبه به تصویب اعضاء رسید از جمله واگذاری موضوع مطالعه جمعیت شهرستان به شیوه علمی و جامع توسط واحد دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان و ضرورت صدور گواهی فوت (جواز دفن) یکنواخت توسط کلیه پزشکان و اطلاع رسانی به دستگاههای مربوطه و همچنین ملاک عمل قرار دادن تنها گواهی فوت صادره توسط ثبت احوال در مراجعه حقوقی و اداری افراد به دستگاهها.
ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی