مهر 09 1401 06:33
فهرست
پیوندهادیدار با فرماندار محترم شهرستان اصفهان
دیدار با فرماندار محترم شهرستان اصفهان

در ششمین روز هفته ثبت احوال غفرانی مدیر ثبت احوال اصفهان به همراه آقایان رضائی معاون اسناد هویتی ثبت احوال شهرستان اصفهان، اخگر رئیس ثبت احوال منطقه دو، جهانگیری رئیس ثبت احوال منطقه سه، عامری رئیس ثبت احوال منطقه یک و عصار زاده مسئول دفاتر پیشخوان ثبت احوال اصفهان با حضور در دفتر فرمانداری با فرماندار اصفهان دیدار کردند در این دیدار آقای کفیل فرماندار اصفهان با تبریک هفته ثبت احوال و گرامیداشت روز بصیرت و حضور مردم در نهم دی از زحمات و تلاش کارکنان ثبت احوال تشکر نمود ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به شعار تکریم ارباب رجوع و در حال نشاط و شادابی و صرفه جوئی در وقت مراجعین را ضروری برشمردند و ضمن قدردانی از زحمات کارکنان ثبت احوال در طرح تعویض شناسنامه های قدیم و کارت ملی به داشتن برنامه در زمینه اجرای کارت هوشمند ملی و مطابقت آن با جامعه هدف تأکید کردند فرماندار اصفهان با اشاره به دشواری کار ثبت احوال و با توجه به میزان مراجعه و رویکرد مردم به ثبت احوال به داشتن برنامه ریزی و ایده های جدید را توصیه نمودند در ابتدای این دیدار غفرانی مدیر ثبت احوال شهرستان اصفهان با اشاره به نام گذاری هفته ثبت احوال ویژگیهای خدمت در ثبت احوال را متمایز از سایر دستگاهها بر شمرد و مراجعات مکرر افراد،اضطراری بودن اغلب مراجعات، محرمانه بودن اطلاعات افراد و ضرورت خدمت به صاحب سند و شناسنامه را از جمله این تمایزات برشمرد وی به ارائه خدمات ویژه به افراد و نیازمندان و تکریم به خانواده شهدا و ایثارگران را از موارد مورد توجه این اداره برشمرد و تعاملات ثبت احوال و دادگستری و فعال بودن کمیته تحول اداری و کمیته صیانت از حقوق شهروندی را مطلوب دانست و کارت هوشمند را طرحی جامع و فراگیر معرفی نمود.


ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی