مهر 06 1401 02:55
فهرست
پیوندهاافتتاح ایستگاه کارت هوشمند ملی در دفتر پیشخوان
افتتاح ایستگاه کارت هوشمند ملی در دفتر پیشخوان

ايستگاه خدمات شهروندي كارت شناسائي هوشمند ملي با حضور تنی چند از مسئولین اداره کل ثبت احوال استان اصفهان و غفرانی مدیر ثبت احوال شهرستان اصفهان و آقاي علوي معاون محترم مدير كل دفتر فن آوري اطلاعات ارتباطات و امنيت استانداري در دفتر پیشخوان دولت در بزرگراه شهید خرازی افتتاح شد. از این پس بخشی از مراجعین کارت هوشمند ملی ساکن در غرب اصفهان با مراجعه به این دفتر می توانند نیازمندی خود را در این زمینه تأمین نمایند.
ورود
نام کاربری

گذرواژهگذرواژه خود را فراموش کرده ام
اوقات شرعی
امور حقوقی و سجلی
سرویس پست الکترونیکی